Homeरमन के गोठ(रमन चो गोठ) : आकाशवाणी ले प्रसारित बिशेष कार्यक्रम (दिनांक 12 मार्च 2017, समय-प्रातः 10.45 से 11.05 बजे)

Secondary links

Search

रमन के गोठ(रमन चो गोठ) : आकाशवाणी ले प्रसारित बिशेष कार्यक्रम (दिनांक 12 मार्च 2017, समय-प्रातः 10.45 से 11.05 बजे)

सुनतो लोग मन के जुहार!

(पुरूष उद्घोषक बाट ले )

 • आकाशवाणी चो बिशेष प्रसारण ‘‘रमन चो गोठ’’ ने आमी,  जमाय सुनतो लोग मन चो हार्दिक स्वागत करूंसे, अभिनंदन करूंसे। कार्यक्रम चो  19 नम्बर कड़ी चो काजे आकाशवाणी चो स्टुडियो ने माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह साहेब अमरला सोत।
 • डॉक्टर साहेब जुहार, आपन चो खुबे-खुबे स्वागत आय आपन चो येई कार्यक्रम ने।

मुख्यमंत्री साहेब

 • धन्यवाद ! आपन चो बले आरू आपलो रेडियांे अउर टी.वी.चो पूरे बसून मोके सुनतो लोग मन चो बले।
 • जमाय संगवारी सियान-जुवान, माय- बहिन मन के जय जुहार

पुरूष उद्घोषक

 • माननीय मुख्यमंत्री साहेब, आपन के आमी सपाय चो अउर आमचो सुनतो लोग मन तो बाटले होली चो खुबे-खुबे शुभकामना मन। असन ले आपन जसन किसम ले प्रदेश के विकास चो रंग ने सराबोर करासाहस अउर खुशहाली चो रंग-रंग चो छटा बिखरलासाहस, हुन चो काजे आमी सपाय कृतज्ञ आसु। आमचो कामना आय कि आपन असने किसम ले प्रदेश चो नेतृत्व करा अउर ‘‘ सब चो संगे-सब चो विकास’’ चो उदेश्य के पूरा करा।

मुख्यमंत्री साहेब

 • मोके बिलासपुर जिला चो नेवसा गॉव चो मुकेश वैसवाड़े, गरियाबंद जिला चो गॉव फुलझर ले योगेश्वर साहू, बेमेतरा जिला ले सिरवाबांधा गॉव चो भुवन दास जांगडे संगे-संगे अउर बले कितली लोग मन चिठ्ठी पठाउन होली चो बधई दिलासोत।
 • मैं आपन सपाय के होली चो गाडा - गाडा बधई देयेंसे आरू शुभकामना मन उजागर करेंसे। ये तिहार आपन सब चो जीवना ने हरीक चो नुवा रंग बिखरोत।
 • आजी आपन सपाय लोग होलीका दहन करासे अउर काली रंग खेलुन होली चो तिहार मनाहासे।
 • होली आमचो खुबे बडे़ तिहार आय, जे गोटोक बाटे बुराई चो चिना होलीका चो दहन अउर अच्छाई मन चो चिना भक्त प्रहलाद चो आईग ने जरतो ले बाचून जातो चो घटना चो माध्यम ले, अच्छाई मन चो जीत चो संदेश देउआय।
 • नुवा समया चो हिसाब ने दारू आरू पानी चो नुकसान बले गोटोक कुरीति आय येई काजे होलीका दहन चो काजे रूख मन के काटतोर नुआय। होली चो काजे दारू डसा तोर नुआय। बल्कि गोबर चो कंडा, कचरा नहाले असने जिनीस मन के डसावा जे खराब आसोत। असने परकार ले हरयाली, प्राकृतिक संसाधन मन आरू पर्यावरण के बचातो चो संदेश बले, येई परब चो माध्यम ले दिया जातो चाईये।
 • ये तिहार चो दूसर महत्व फागुन चो मस्ती अउर येई मस्ती ने अमीर- गरीब, जाति-वर्ग जसने अउर बले चो बंधन के टुटाउन भाति एक -दूसर के अबीर -गुलाल लगाउन गला मिलतोर चो आय।
 • ये तिहार प्रकृति चो खुबे सुन्दर रंग मन चो आनंद नेतो चो आय। फाग आरू हासी- खुशी चो सांस्कृतिक आयोजन मन चो आय। ढोल -नगाड़ा आरू मांदर चो थाप ने थिरकतो चो आय। छत्तीसगढ़ ने फागुन मड़ई बलेे येई परम्परा ले जुडुन जाउ आय।
 • येई काजे होली चो तिहार मनातो बेरा येई सपाय गोठ मन चो खियाल रखतोर चाईये कि तिहार चो चटक रंग कोनी झगडा कोलार नहाले दुर्घटना ले बदरंग नी होउन जाओ, येचो काजे खुबे सावधानी राखतोर चाईये। येई बिचार गलत आय कि होली हुडदंग चो तिहार आय, बल्कि ये तो आपलो पन चो, मया चो, भेटघाट चो आरू हसी ठिठोली चो फुहार मन ने भिगतो चो तिहार आय।
 • नशा आरू असने दूसर जिनीस मन ले बाचतोर चाईये, जे शारीरिक आरू मानसिक रूप ले काकेय बले धका पहुचाउक सकुआत, तेबे चे ये तिहार चो असली मकसद पूरा होउआय।

महिला उद्घोषक

 • माननीय मुख्यमंत्री साहेब 8 मार्च के अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाउक होली। छत्तीसगढ़ सरकार ये मौका ले काय संकल्प नीलिसे, जेचो फायदा महिला सशक्तीकरण ने मिरेदे।

मुख्यमंत्री साहेब

 • मैं मेहरार मन चो सरूप ने बिराज लो आया (जननी), शक्ति, करूणा, दया, साहस के नमन करेंसे।
 • छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम चो आया कौशल्या चो माय घर आय, जेचो प्रताप राईज चो माटी ने आसे अउर मैं सांगुक चाहेंसे कि असने चे कोख ने संस्कार मन चो जनम आरू पालन-पोषण होउआय। येई काजे छत्तीसगढ़ चो हरेक बेटी चो भितरे माता कौशल्या असन जस आसे, प्रताप आसे।
 • छत्तीसगढ़ ने चारो दिशा मन ने देबी मन चो बास आसे। आया दंतेश्वरी, आया बम्लेश्वरी, आया चन्द्रहासिनी, आया महामाया, आरू हरेक सरूप ने आदि शक्ति देबी मन चो शक्ति पीठ आरू आस्था केन्द्र मन चो कारण ने आमचो प्रदेश ने नारी शक्ति के मान देतो चो गोटोक अटुट परम्परा आसे।
 • धमतरी चो आमचो शतायु माता कुंवर बाई येई परम्परा चो प्रमाण आय, जेचो चेतना आरू तियाग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साहेब के प्रेरित करली अउर मंच उपरे माननीय मोदी साहेब हुन चो चरण स्पर्श करूंन रला। येचो पाठकुती माता कुवंर बाई ‘‘स्वच्छता मिशन’’ चो मिसाल बनुनगेली, जेचो उल्लेख राष्ट्रीय स्तर ने खुबे ठान मन ने माननीय मोदी साहेब खुदे करला।
 • माता कौशल्या ले मिनी माता तक ले आरू आज चो जुग ने फूलबासन, तीजन बाई, शमशाद बेगम ले धरून रेणुका यादव तक ले आमचो शक्ति आरू श्रद्वा चो प्रतीेक आत।
 • अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस चो मौका ने प्रदेश चो दुई झन मेहरार मन के राष्ट्रीय स्तर चो पुरस्कार मिरलीसे।
 • छत्तीसगढ़ पुलिस ने काम करतो आरक्षक स्मिता तांडी के  राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी चो करकमल ले मिरलीसे।
 • दुर्ग जिला चो गोटोक ग्राम पंचायत चीचा (पाटन) सरपंच उत्तरा ठाकुर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी चो करकमल ले स्वच्छ शक्ति पुरस्कार मिरलीसे।
 • उत्तरा दिब्यांग होलो पाठकुती बले खुबे सक्रिय आसे अउर हुन आपलो पंचायत के ओ.डी.एफ. बनातो ने खुबे योगदान दिलीसे। ये नुवा प्रतीक बले आमचो नारी शक्ति गढेसे, जे सबचो काजे प्रेरणा देतो बिती आय।
 • मोके हरीक लागेसे कि आमन मन आपलो संस्कार मन के जुहाउन संगाते माय शक्ति चो मान बढातो चो कोशिश हरेक स्तर ले करलुसे। हरेक बरख करलुसे। रोजे दिन करलुसे। अउर येई बरख चो बजट ने बले आमी र्य करलुसे।
 • येई काजे महिला सशक्तीकरण के आमन मन कर्तब्य मानलुसे, धरम मानलुसे।
 • मोके येई सांगते हरीक लागुआय कि गेलो 13 बरख मन ने आमन मन मेहरार मन चोे अधिकार मन, सुविधा मन, योजना मन चो माध्यम ले जे संसाधन दिलुसे हुन चो उपयोग करते छत्तीसगढ़ चो मेहरार शक्ति येबे ‘‘महाशक्ति’’चो रूप नेउन गेलीसे।
 • सरस्वती सायकल योजना, कन्या छात्रावास, पोर्टा केबिन, कस्तूरबा विद्यालय स्कूल मन चो उन्नयन जसन सुविधा मन चो कारण ने 15 ले 17 आयु वर्ग चो बेेटी मन चो प्रतिशत 65 ले 90 होउन गेलीसे। स्कूल मन ने बेटी मन चो दर्ज संख्या ने आमी राष्ट्रीय औसत 84 प्रतिशत ले खुबे उपरे अउर देश ने 9 नम्बर चो ठान ने आसंू।
 • इतलेचे नाई येबे छत्तीसगढ़ चो बेटी मन स्कूल के धरूंन कॉलेज तक ले निःशुल्क पढ़ई करसोत। अउर असन व्यवस्था करतो बिता आमी देश ने पहला नम्बर चो राईज आंव।
 • चाहे स्वच्छता चेा गोठ हो, चाहे कुरीति मन के मिटातो चो, हरेक ठान ने मेहरार मन गोटोक सिपाही चो असन तैनात आसोत।
 • असन कितलेई योजना मन ने महिला समूह सीधा-सीधा भागीदारी निभायेसे, जे संागेसे कि मेहरार मन जेबे जागुआत तेबे सिरप आर्थिक स्वावलंबन चो काजे नाई बल्कि गुलाय रूप ले समाज के आगे बढ़ातो काजे उबा होउन जाउआत।
 • मैं आजी सांगुक चाहेंसे कि ये तो बजट ने मेहरार मन चो काजे काय बजट ने प्रावधान आसोत।
 • रायपुर ने ‘‘ सखी वन स्टाप सेन्टर’’ चो स्थापना करा गेली, जे देश ने अब्बल आसे। येबे आमी प्रदेश चो अउर सपाय 26 जिला मन ने ‘‘ सखी वन स्टाप सेन्टर’’ चो स्थापना करूसे।
 • प्रदेश ने अनेक आदर्श आंगनबाडी केन्द्र बालोद, कोण्डागॉव ने 100 बिस्तर बिती मातृ शिशु क्लिनिक, कटघोरा, गौरेला, नगरी आरू

पण्डरिया ने 50 बिस्तर बिती मातृ शिशु क्लिनिक चो स्थापना कराजायेसे।

 • पूरक पोषण आहार चो काजे 514 करोड़ रूपया आरू एकीकृत बाल विकास सेवा चो काजे 582 करोड़ रूपया चो बजट प्रावधान करागेलीसे।
 • सबला योजना एकीकृत बाल संरक्षण, मुख्यमंत्री अमृत योजना, महतारी जतन योजना, नोनी सुरक्षा योजना असने अउर चो काजे करलोर बजट प्रावधान मन चो भरपूर फायदा मेहरार मन के मिरेदे।
 • मैं सांगुक चाहेंसे कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना चो भितरे 9 लाख मेहरार मन के रसोई गैस देउन आमन मन धुआ अउर कालिख ले आजादी दियाउन दिलुसे।
 • हाल ने चे मैं गरियाबंद जिला चो, छुरा विकासखण्ड चो गॉव केड़ीआमा जाउ रले, जेथा नंदिनी नाव चो गृहिणी के रसोई गैस कनेक्शन मिरलीसे। हुन मोके 5 मिनट ने चाहा बनाउन पियाउन दिली। हुन चो चाहा पिउन मोके जे सुवाद अउर आनंद ईली, हुन चो तुलना मैं कोनी फाइव स्टार होटल चो चाहा ले बले नी करूक सकंे। इतलेचे नाई, नंदिनी जसन अंदाज ने रसोई गैस ले चाहा बनातो चो तारीफ करली, छत्तीसगढ़ी भाषा ने हुनमन खुबे अच्छा ढंगले बलला - ‘‘ भक ले जलाथे अउ फट ले बनथे’’ हुनमन चो काजे गोटोक खुबे हरीक चो बेरा रली।
 • जांजगीर-चाम्पा जिला चो गॉव घुरकोट ने रतो बिती सुखमनी आरू हुन चो बुहारी मंजू देवी गढ़ेवाल जसन लाख-लाख मेहरार मन चो जीवना ने बदलाव येउन गेली। हुन मन चो आईख के चुला चो धुआ ले निजात मिरूनगेलीसे। इतलेचे नाई हुन मन के ये गोठ चो गरब आसे कि हरियाली बचातो ने हुन मन चो भागीदारी दरज होयदे अउर ये गोठ चो बले हरीक आसे कि धुआ ले करिया होलो बासन मांझतो ले बले निजात मिरेदे।
 • ये कहानी येबे छत्तीसगढ़ चो 35 लाख घर मन ले निकरेेदे। काय काजे कि आमन मन प्रधानमंत्री उज्जवला योजना चो लक्ष्य 25 लाख ले बढ़ाउन 35 लाख करून दिलुसे।

पुरूष उद्घोषक

 • डॉक्टर साहेब, आपन बजट चो जिकर करलास। येई बजट ने ‘स्काई’- संचार क्रांति योजना चो उल्लेख ईलीसे, काय आमचो सुनतो लोग मन के  बिस्तार ले येई योजना चो बारे ने सांगुक चाहासे?

मुख्यमंत्री साहेब

 • मैं चाहेंसे कि संचार क्रांति योजना, जेके छोटे रूप ने ‘स्काई’ बललुसे, येचो काय औचित्य आय।

    जब जिसने किया अपने पंखो पर विश्वास

    दूर-दूर तक हो गया उसका ही आकाश

 • प्रदेश ने गॉव अंचल मन ने मात्र 29 प्रतिशत लोग मन चो लगे मोबाईल आसे अउर आज बले प्रदेश चो 36 प्रतिशत भूई- भाग मोबाईल/इंटरनेट नहाले कोनी बले परकार चो कनेक्टिविटी ले दूरिया आसे।
 • रायपुर, बिलासपुर, भिलाई- दुर्ग नहाले बड़े शहर ने रतो बिता सकत बिता लोग आपन डॉक्टर ले फोन ले गोठियाउक सकुआत, बानी-बानी चो एप चो इस्तेमाल करून सुविधा पाउआत। टिकट चो आरक्षण कराउक सकुआत, बैंक चो काम करूक सकुआत, नगद रूपया चो लेना-देना चो ठान ने मोबाईल- एप चो उपयोग करूक सकुआत। राशन समान घेनुक सकुआत। जमाय काम निपटाउक सकुआत। तो असन साधन प्रदेश चो दुई तिहाई आबादी के काय काजे नी मिरतोर चाईये।
 • ये डिजिटल डिवाइड आय। जेकि अमीर मन नहाले गरीब मन चो मंझारे गोटोक ढोड़ा ले बडे़ गहरा ढ़ोड़ा आय। येई अन्तर के खतम करतोर खुबे बड़े चुनौति आय। येई आज चो आरू नुवा पिढ़ी चो सशक्तीकरण आरू बाढ़ती चो सवाल आय।
 • मैं गेलो बरख लोक सुराज अभियान चो चलते बस्तर चो गोटोक छोटे असन बस्ती, छोटेडोंगर/बासिन असने अउर ने लोग मन ले गोठियाते रले। मैं पुछले कि आपन के काय होतोर आय? तेबे हुन लोग मन बलुरला कि मोबाईल टॉवर लगवाउन देतास तेबे आमी बले मोबाईल चो उपयोग करूक सकतु।
 • मोचो काजे येई बडे़ गोठ रली। मैं सोचते रले हुन मन स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल, बिजली चो बारे ने बलदे। मान्तर हुन मन मांगला मोबाईल ले गोठियातो चो सुविधा। येई विकास चो संगे बदलतो प्राथमिकता चो चिना आय अउर तेबे ले येई दिशा ने सोचुक लागले।
 • ‘स्काई ’’ चो भितरे आमन मन ये फैसला नीलुसे कि 39 लाख गॉवकारी, शहरी क्षेत्र मन चो 3 लाख परिवार मन आरू महाविद्यालय चो 3 लाख पढ़तो पिला मन के ‘स्मार्ट फोन’ आरू ‘सिम’ दिया जायदे।
 • योजना चो लागत 800 करोड़ रूपया आय, जेचो ले येई बरख चो काजे 200 करोड़ रूपया चो प्रावधान करागेलीसे।
 • येचो लाभ हुन गरीब परिवार मन के मिरेदे, जोन मन काजे ‘‘ जैम’’ जीवना चो नुवा आधार बनतो बिती आय। जनधन खाता मन, आधार अउर मोबाईल फोन के मिलाउन ‘जैम’ बनुआय।
 • येचो ले डीबीटी चो क्रियान्वयन सुनिश्चित होयदे, जेचो तैयारी चो रूप ने 100 प्रतिशत जनधन खाता मन खोलागेलीसे। 97 प्रतिशत आधार कार्ड बनागेलीसे। अउर 40 प्रतिशत मोबाईल उपलब्ध आसोत, जेके बढ़ातोर जातोर आसे।
 • आपन जाना साहस कि गॉव अंचल ने जेथा बिरला आबादी होओ नहाले मोबाईल चो संख्या कम होओ। हुता केानी कम्पनी टॉवर नी लगाये।
 • आगे टॉवर लगदे कि आगे मोबाईल यूजर बाढ़दे? येई गोठ उसने परकार ले होउरली, जसन आगे कुकडी येयेदे कि नहाले आगे गार (अण्डा) येयेदे।
 • मैं चाहेंसेे कि अगर कहांये विकास चो चक्का फसुन गेलीसे तो हुन के धक्का देउन आगे बढ़ाया जाओ।
 • ‘स्काई’ योजना चो तीन ठन जरूरी काम होदे- पहिल स्मार्ट फोन वितरण दूसर टॉवर लगातो आरू तीसर मोबाईल फोन चो जरिया ले सूचना मन चो नेतोर-देतोर आरू ये मन चो उपयोग। येई योजना चो सबले बड़े फायदा टॉवर मन चो लगातो के प्रोत्साहित करतो चो रूप ने होयदे।
 • असने परकार गोटोक पहल आमन मन करलुसे, जेचो ले नियम ले सपाय नियम प्रक्रिया मन चो पालन करते आॅपरेटर मन के प्र्रेरित कराजयेंदे अउर 1500 टॉवर बाछलो आॅपरेटर मन चो द्वारा लगातोर होयेदे।
 • येचो ले प्रदेश चोे गुलाय घरेलू उत्पाद ने बाढ़ती होयदे।
 • ये मन चो जरिया ले ‘ई-सेवा मन’ चो देतोर बाढे़दे।
 • 108 आरू 102 जसन सेवा मन के प्रभावशाली बनाउंदे।
 • स्कूल आरू अस्पताल मन ने उपस्थिति बले बाढ़ेेदे।
 • येई परकार येई योजना ‘एक पंथ कई काज’ करेदे।

महिला उद्घोषक

 • माननीय मुख्यमंत्री साहेब, आपन चो बजट ने डायल- 112 योजना चो उल्लेख करागेलीसे। येई कसन परकार चो योजना आय अउर येचो काय फायदा प्रदेश चो रतो लोग मन के मिरेदे?

मुख्यमंत्री साहेब

 • मोचो मान्तोर आय कि ‘डायल- 112’ सेवा गोटोक क्रांतिकारी कदम आय, जे पुलिस व्यवस्था चो कायाकल्प करून देयेदे। ये ने रिस्पांस टाइम चो संगे पारदर्शिता, जिम्मेदारी, जवाबदेही, मदद, राहत सबे कुछ मिरेदे, जे पुलिसिंग के आधुनिक दिशा देयेदे।
 • दुर्घटना मन सांगुन नी होउआत। असन संकट चो समया झटके ले झटके घायल नहाले संकट ग्रस्त मनुक तक ले अमरातो सबले बडे़ प्राथमिकता आय। येई दिशा ने नुवा प्रोद्योगिकी, नेटवर्किंग आरू प्रबंधन चो उपयोग करते आमी ‘डायल- 112’ योजना शुरू करूंसे। ताकि शहरी इलाका मन ने 10 मिनट चो भीतरे आरू गॉव इलाका ने 30 मिनट चो भीतरे मदद अमराउक जाउक सको।
 • येई नम्बर डायल करतेचे राज्य स्तर चो कन्ट्रोल रूम नेे तुरते एक्शन चालु होउन जायेदे, जेचो काजे जीपीएस रलो 240 वाहन मन आरू 50 मोटर साइकिल मन चो नेटवर्क काम शुरू करून देयेदे।
 • योजना चो पहिल चरण ने 11 जिला मन रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुंद, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चापा, कोरबा, सरगुजा आरू जगदलपुर शहर के  निया जायेसे, जेचो काजे येई बरख 50 करोड़ रूपया चो प्रावधान करागेलीसे।
 • रायपुर ने गोटोक राज्य स्तरीय आधुनिक आरू सर्वसुविधा रलो केन्द्रीयकृत कमाण्ड आरू कंट्रोल सेन्टर स्थापित करा जायेसे।
 • येई केन्द्र ले प्रदेश भर ले येतो बिती काल के  रिसिव करा जयेदे अउर रिस्पांस दिया जायेदे। येई काम प्रशिक्षित काल रिसिवर करदे ताकि आपात सेवा तुरते उपलब्ध कराउक जाउक सको।
 • सपाय आपात सेवा मन, पुलिस, फायर ब्रिगेड आरू एम्बुलेंस अउर बले असने तुरते मदद चो जरूरत पढ़लोने आपन गोटकी नम्बर डायल करा 112।

पुरूष उद्घोषक

 • माननीय मुख्यमंत्री साहेब, येई बरख फेर लोक सुराज अभियान शुरू होउन गेलीसे। येई अभियान के नेउन आपन चो काय बिचार आसे अउर येचो ले जनता के काय फायदा मिरेदे?

मुख्यमंत्री साहेब

 • सबले सरल गोठ ने बलेंसे तो ‘लोक सुराज अभियान’, मोचो अउर आमचो सरकार चो स्कूल आय।
 • आगे आमन मन ‘ग्राम सुराज अभियान’ चलाउन रलु फेर ‘नगर सुराज अभियान’ चलालु अउर येबे दोनो के मिलाउन ‘लोक सुराज अभियान’ चलाउसे।
 • मोचो बिसवास आसे कि जनता ले सीधा जुडतो, सीधा गोठियातोर सुशासन चो सबले पहिल कदम आय अउर येई ले आमकेे सही दिशा मिरूआय।
 • मोके असन बलते हरीक होयसे कि आमन मन गॉव मन चो विकास चो काजे जितलो बले योजना मन बनालुसे, हरेेक योजना चो प्रेरणा आमन मन ग्राम स्वराज आरू लोक सुराज ले चे निलुसे।
 • आमी जे बरख ये अभियान चलाउसे, हुन चो येतो बरख चो बजट काय होयदे, येचो तस्वीर आमचो दिमाक ने बनतो शुरू होउन जाउआय अउर येचो ले बजट चो प्राथमिकता मन तय होउआत, योजना मन बनुआत, बजट बटवारा होउआय, क्रियान्वयन होउआय आरू लोक मन के फायदा मिरूआय।
 • तेबे मैं बलेसे कि मैं बजट मंत्रालय ने बसुन न तो बेड़ा- कोठार, पंचायत, चौपाल ने बसुन बनाउआय। तेबे गॉव -पारा आरू खेतिहर लोग मन मोचो बजट चो केन्द्र ने रहुआत।
 • ‘लोक सुराज अभियान’ ने आमी लोक मन चो शिकायत मन, मांग मन, जरूरत मन लिखित ने नेउआव। बकायदा साफ्ट वेयर में दर्ज करूआव, हुन चो पूरा मानीटरिंग करूआव। येई बरख येई काम के अउर बले अच्छा ढंग ले करा जायेसे।
 • येई बरख ‘लोक सुराज अभियान’ 3 चरण ने होयसे।
 • पहिल चरण ने 26 ले 28 फरवरी तक ले आवेदन नियागेली।
 • दूसर चरण ने पूरा मार्च भर येई आवेदन मन चो निराकरण करतोर होयदे।
 • अउर तीसर चरण ने 3 अप्रैल ले 20 मई तक पूरा राईज ने ‘समाधान शिविर’ लगाउक होयदे। जेथा येबे नी लो बिती आवेदन मन उपरे करलो कार्यवाही के सांगतोर बले होयदे अउर नुवा आवेदन बले शिविर लगलो ठाने निया जायेदे।
 • असने परकार आमन मन येई हार लोक सुराज अभियान के ‘समाधान परब’ बनाउन दिलुसे, ताकि समाधान चो मानसिकता सरकार चो हरेक स्तर ने बनो, जनप्रतिनिधि आरू जनता बले समाधान चो प्रक्रिया ने शामिल होवो आरू गोटोक सकारात्मक वातावरण बनो।
 • आमन मन खुला निर्देश दिलुसे कि जेथा आबंटन उपलब्ध आसे, हुथा तुरते समाधान कराजाओ।
 • येचोये संगे चे जे समस्या मन खाले स्तर ले नी सुलझे से, हुन मन के बडे़ कार्यालय मन तक ले पठातो चो बले व्यवस्था आसे, ताकि समाधान चो आखिरी लक्ष्य पूरा होओ।
 • आमन मन येई आवेदन मन, मांग मन अउर बले चो काजे जे सॉफ्टवेयर विकसित करलुसे हुन ले क्षेत्रवार जरूरत वार सूची बले बना जायेदे अउर कहां, कसन परकार चो जरूरत आसे अउर भविष्य में काय कदम उठातोर होयदे, ये बले पता चलुन जायेदे।

महिला उद्घोषक

 • माननीय मुख्यमंत्री साहेब लोक सुराज अभियान चो चलते आगे तो आपन अलग-अलग जिला मन ने एकाएक निरीक्षण आरू समीक्षा बले करते रलास, तो काय ये हार बले येई सपाय काम होदे?

मुख्यमंत्री साहेब

 • जरूर होदे। मैं आगे चो असन कोनी बले दिन, कोनी बले गॉव, कोनी बले जिला ने एकाएक अमरेन्दे आरू जनता ले सीधा भेंटघाट करेंदे। समाधान शिविर ने बले जायेंदे। राति के जिला मन चो समीक्षा बले करेंदे। प्रेस ले बले भेटेंदे।
 • येई अभियान सबले कठिन गर्मी चो मौसम ने येई काजे करूआव ताकि जन हित ले जुडलो सुविधा मन चो, भिन्न-भिन्न योजना मन चो क्रियान्वयन चो जायजा, सबले खराब मौसम ने नेउ, संगेचे चमास चो इंतजाम बले होउन जाओ अउर आगे चो योजना बनुन जाओ।
 • विकास काम मन चो अवलोकन आरू निरीक्षण बले होउन जाओ अउर जेथा कमी आसे, हुथा सुधार बले सही समया ने होउन जाओ।
 • मोचो अलावा सपाय मंत्री, मुख्य सचिव ले नेउन बडे़ अधिकारी, विधायक, संासद अउर बले सपाय जनप्रतिनिधि प्रदेश चो दौरा करते रदे।
 • मैं चाहेंसे कि आपन येई अभियान के आपलो सहयोग दिया आरू समाधान शिविर मन ने अमरून भाति आपलो समस्या मन चो समाधान पावा।

पुरूष उद्घोषक

 • सुनतो लोग मन ! आपन मन चो प्रतिक्रिया मन आमके आपन चो चिट्ठी, सोशल मिडिया-फेसबुक, ट्विटर चो संगे एस.एम.एस. ले बले जुगे संख्या ने मिरेसे। येचो काजे आपन सपाय के खुबे-खुबे धन्यवाद।
 • आगे बले आपन आपलो मोबाईल चो मेसेज बॉक्स ने RKG चो पाटकूती स्पेस नेउंन आपलो बिचार लिखुंन 7668-500-500 नम्बर ले पठाते रहा अउर संदेश चो आखरी ने आपलो नाव अउर पता लिखुंक नी भुलका।

मुख्यमंत्री साहेब

 • धमतरी जिला चो गॉव रूद्री चो चन्द्रकांत साहू तलाब मन चो संस्कृति आरू जल संरक्षण चो संदेश के खुबे मन करला। राजनांदगांव जिला चो मोहारा चो रामूलाल प्रजापति परीक्षा चो बेरा तनाव दूर करतो चो उपाय आरू टेमरूपान जुहातो लोग मन चो बाढ़लो मजदूरी के नंगत कदम बल्ला। असने कितले संदेश मिरलासोत, जेने नंगत-नंगत सुझाव आसोत। मैं आपन सब चो आभारी आंय जे ईतलो धियान ले येई प्रसारण सुनसोत।

पुरूश उद्घोशक

 • अउर सुनतो लोग मन, येदाय बारी आय ‘क्विज’ चो।

दस नम्बर चो ‘क्विज‘ चो सवाल रली-

मुख्यमंत्री मेडिकल फैलोशिप योजनाले दूरिया अंचल मन ने काय नुवा सुविधा मिरेेदे ?

जेचो सही जवाब आय- A. डॉक्टर

 • सबले झटके जोन पांच सुनतो लोग मन सही जवाब पठालासोत, हुन मन चो नाव आय-
 1.   किशोर डहरिया, लंजोरा, जिला कोण्डागॉव
 2.   कुमारी गार्गी, मंदिर हसौद, जिला रायपुर
 3.   श्रीमती रेखा साहू, ग्राम ससहा, जिला बलौदाबजार
 4.   कोमल साहू, ग्राम भोथली, जिला दुर्ग
 5.   यशवंत पटेल, ग्राम बिजली, जिला गरियाबंद

महिला उद्घोषक

 • अउर सुनतो लोग मन येदा समया आय ईगारा नम्बर ‘क्विज’ चो।

जेचो सवाल आय-

 • स्काई योजना चो संबंध कोन उपकरण ले आसे?
 • येचो सही जवाब A. हार्वेस्टर

                   B. स्मार्ट फोन

    ये मन ले कोनी गोटोक आय।

 • आपलो उतर देतो काजे आपलो मोबाईल चो मेसेज बाक्स ने QA लिखा अउर स्पेस देउन AनहालेBजो बले आपन के नंगत लागेदे हुन गोटोक आखर लिखुन 7668-500-500 नम्बर ले पठाउन दिया। संग ने आपलो नाव अउर पता जरूर लिखा।
 • आपन सपाय रमन चो गोठ सुनते रहा अउर आपलो प्रतिक्रिया मन लेे आमके जनाते रहा। येचो संगे आज चो गोठ बात के (अंक) आमी येथाय सारूंसे। येतो गोठ ने 9 अप्रैल के होयंदे आपन मन संगे फेर भेटघाट। तेबे तक काजे दिया आमके बिदा। जुहार।

 

 

Date: 
12 March 2017 - 5pm